Endnu mere liv i VIVA

Viva sætter nye standarder

Der har længe været mangel på ungdomsboliger i Odense city, men når VIVA åbner, vil 118 unge kunne flytte ind i lejligheder, der er placeret oven på VIVA i højhuset.
Ungdomsboligerne laves i samarbejde med boligforeningen OAB, der allerede driver 96 familieboliger og 20 ungdomsboliger i karré 2, som er nabo til VIVA.
Byggeriet vil med boligtårnet være med til at skabe det vartegn, som Odense har ønsket i området og samtidig glæder det Steen & Strøm Danmark, at de kan støtte op om Odenses behov, for at skabe billige boliger til de studerende.

Boligerne vil være med til at skabe den variation i området, som kan give inspiration og oplevelser på tværs af generationerne, samt naturligvis bidrage til byens puls.

Alle boligerne vil blive placeret ovenpå karré 3 fra 12 – 45 m højde og de vil alle være ugeneret af trafikstøj og have en formidabel udsigt.

Grand Opening 2017

Viva sætter nye standarder

Steen & Strøm oplever, at detailhandlen i deres etableringsstrategier bruger mere tid i beslutningsprocesserne end tidligere. I denne proces er der oplevet et ekstremt højt engagement fra lejere, som påvirker hele husets udformning og også tidsplanen for projektering osv.  Vi har på nuværende tidspunkt ikke opnået den grad af udlejning, vi ønsker for at kunne starte byggeriet. Vi ønsker at fortsætte vores udlejning og konceptarbejde og forventer at opnå den ønskede kvalitet og mængde i løbet af 2013. En forventet byggestart vil hedde efteråret 2013 med en åbningen i 2017.

Spændende ankerlejere

Viva sætter nye standarder

I nogle af clustrene er de store ankerbutikker allerede på plads. Og ift. resten er der seriøse dialoger i gang. Desuden er vi i Steen & Strøm kommet langt i kontrakt-forhandlingerne med flere af de mellemstore lejere og inden for stort set alle sortimentsgrupper.

Også mange internationale lejere har vist interesse for VIVA. Og vi går inden længe i gang med egentlige forhandlinger med disse.

VIVA vinder respekt i branchen

Viva sætter nye standarder

Viva er nu så langt fremme udlejningsmæssigt, at mange lejere har tilkendegivet deres tydelige interesse og flere har underskrevet lejekontrakter. Gennem kontakt med markedet har vi i Steen & Strøm fået vished om, at det produkt, vi har udviklet, vil give Odense midtby et stort kvalitetsløft, hvad angår udbud og oplevelse.
Vi er i dialog med en lang række lejere og spændende koncepter som midtbyen og Fyn ikke tidligere har set. Detailhandlen har budt Cluster/zoning konceptet velkommen og tilbagemeldinger viser, at branchen tror på, at det produkt, vi i fællesskab udvikler, vil sikre udvalg og oplevelse i langt større grad end tidligere.
Vi er således blevet bekræftet i vores strategi om at give de handlende i Odense en på mange måder anderledes og god shopping-oplevelse – bl.a. via et stærkt butiksmiks og med opdelingen af centret i zoner og clustre.

Byggetilladelse på plads

Viva sætter nye standarder

Efter et grundigt forarbejde har Odense Kommune netop givet Steen & Strøm byggetilladelse til opførelse af VIVA Odense. Vi er glade for resultatet, selv om vi ikke har kunnet få alt, hvad vi ønskede. Men kommunen har sikret en helhed, som bl.a. omfatter trafikken i området. Og vi glæder os til at etablere os i en kommune, hvor vi virkelig fornemmer, at der tages vare på en samlet og målrettet udvikling af  byen.

Siden VIVA’s kick-off i marts har vi arbejdet med udlejningen af butiksarealerne i centret. Dette arbejde skrider planmæssigt frem. Og vi venter, at det kommer op i fart, nu hvor byggetilladelsen er på plads.

VIVA I CANNES

Viva sætter nye standarder

VIVA-projektet var 12.-15. november udstillet på en af Europas største messer for detailhandlere i Cannes. Til formålet havde vi fået udarbejdet det ypperste og mest visionære inden for projekt-modeller – et såkaldt Mediatable. Det rummer dels en fysisk model af centret og byen omkring det, dels en 3D-model af det suppleret med de film og præsentationer vi i øvrigt har. Vi glæder os til at vise vores Mediatable frem i Odense.

Nemt at komme til

Fokus på optimal infrastruktur sikrer VIVA Odense stor tilgængelighed. Udover en masse nye p-pladser og cykelstativer giver den indre hovedgade et naturligt flow mellem strøgkvartererne og banegården med sine 25.000 daglige brugere.

Bilen er et yndet transportmiddel for de fleste, når der skal shoppes igennem. Derfor har vi ydet vores bidrag til city med etableringen af mere end 1.600 p-pladser med direkte indkørsel fra en af byens hovedfærdselsårer. Fra hele markedsområdet er der nem og hurtig tilkørsel til VIVA Odense.

Og kommer man på cykel, er det såmænd heller intet problem, idet der i forbindelse med opførelsen af citycentret bliver etableret hele 2.500 nye cykelstativer.

Udlejningen er i fuld gang

VIVA Odenses optimale beliggenhed gør centret tiltrækkende for rigtig mange detailhandlere. Det mærkes allerede på interessen for lejemål.

Med sin placering på den gamle slagterigrund ved banegården ligger VIVA Odense som en klar udvidelse af city med en optimal tilgængelighed for alle trafikanter. Banegården er blot et stenkast væk, og gående gæster kan vælge næsten hvilken vej de vil fra Slotsgade … så lander de i VIVA Odense.

Dette er for mange danske og internationale detailhandlere en optimal beliggenhed. Og det mærkes allerede på interessen for at leje sig ind i det, der vil blive Danmarks største citycenter.

Målet for udlejningen er at få skabt et butiksmiks, der gør centret interessant for en bred skare af kunder. Butikkerne placeres tematisk i clustre med fashion og media som de største. Og planen er, at centrets to største udvalgsvarebutikker skal findes inden for netop disse to sortimentsområder.

Markedet for VIVA Odense er også en faktor, der påkalder sig interesse. Sjældent har et markedsområde været mere naturligt: Alle veje fører til Odense, når man taler om Fyn. En stor region med 500.000 indbyggere, hvoraf hele 190.000 bor i Odense. Og studiemiljøet byder blandt andet på godt 13.000 unge på campus, som er med til at gøre byens puls både ung og dynamisk.

Når centeret er indkørt forventes et årlig besøgstal på 6 millioner kunder og en omsætning på 1.250 milliarder kroner inklusive moms. Det svarer til 4,9 procent af markedsområdets forbrug.

Her får kunderne noget ekstra

VIVA Odense bygger på en hidtil uset kommerciel styrke. Blandt andet i kraft en utraditionel og spændende indretning i såkaldte clustre, zoner og streetscapes.

Som udgangspunkt for arbejdet med VIVA Odense ønskede Steen & Strøm at give kunderne noget mere, sådan at de ikke alene får fornemmelsen af at være på shoppetur, men også ude for at få en oplevelse.

”Det er ikke, fordi vi opfinder shoppingcentret på ny, men vi arbejder konceptuelt i en utraditionel retning for at tilføre det ekstra til centret, som gør det helt unikt i forhold til, hvad vi tidligere har set,” siger Karen Nielsen, udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark.

Visionen for det nye center bygger således på tre grundsten, der samlet set fornyer dansk detailhandel og ikke mindst shoppingcenter-oplevelsen. De tre grundsten kaldes clustre, zoner og streetscapes.

Således er centerkonceptet blandt andet bygget op omkring et tankesæt, som indebærer, at butikker, der sortimentsmæssigt hører sammen, vil være placeret i samme område – eller zone – i centret. Dette tematiske fokus i fordelingen af butikker vil også kunne ses i de forskellige områders karakter og miljømæssige opbygning.

VIVA kommer til at rumme seks clustre. Et for hvert af områderne: Fashion, Living, Sport, Media, Kids og Food. En eller flere markante ankerlejere tegner indholdet af hver af de seks clustre. Der vil blive tale om institutioner i dansk detailhandel og foretrukne destinationer for vores gæster. Omkring ankerlejerne placeres toneangivende butikker, som med deres store erfaring lægger det brede fundament. Endelig suppleres butiksmikset med nye og upcoming koncepter.

”Med denne indretning får vi skabt seks stærke, strømlinede områder, der tilgodeser den moderne forbrugers ønsker og forstærker den kommercielle attraktion gennem en tydelig og overbevisende synliggørelse af udvalg. Kombinationen af de tre grundsten vil redefinere moderne shopping og samtidig sikre VIVA Odense en markant og toneangivende position i regionen,” siger Karen Nielsen.

Hvert cluster etableres i en zone, hvor design og oplevelser understreger den merkantile historie. Det er blandt andet i miljøet omkring butikkerne, at centret på denne måde løftes til en helstøbt og gennemtænkt oplevelse. Med streetscapes bliver VIVA et mødested i pagt med sine omgivelser og tager ansvar for sin placering midt i byens hjerte ved at have en åben struktur med gaderum, pladser og torve. Udadtil er det med til at øge byens tiltrækningskraft over for omverdenen og indadtil at bringe en spændende byfornyelse med sig.

Et særlig innovativt tiltag i VIVA Odense bliver ’Powder Room’. Et unikt univers kun for kvinder med 14-16 udvalgte butikker inden for fashion og livsstil samt mødested, café, luksus og forkælelse. Miljøet, der definerer og binder området sammen, er såvel åbent og transparent som lyst og organisk, men også feminint og intimt med en udpræget venindeagtig atmosfære.

Arkitekturen er international

Bag udformingen af Viva Odense står de engelske stjernearkitekter i firmaet Benoy. De er internationalt kendt for at have tegnet banebrydende britiske shoppingcentre som fx Westfield, Bullring og Bluewater.

Viva Odense kommer ikke til at vende ryggen til sin by, men vil tværtimod invitere både den og borgerne til at lade det store citycenter blive den afgørende brik, der har manglet i byens butiksbillede. Centret binder nemlig byens butiksgader sammen med det store område omkring banegården og Kongensgadekvarteret, så det samlet bliver en større og stærkere enhed.

Denne måde at kombinere shoppingcentre og byfornyelse på er kendetegnende for arkitekterne bag Viva Odense. De kommer fra det engelske firma Benoy Architects, som netop har specialiseret sig i at skabe de rette relationer mellem center og omverden, og som står bag

mange internationalt anerkendte projekter. Heriblandt velrenommerede shoppingcentre, der beviser, hvorfor Benoy er blevet kendt ikke alene for at bygge centre, men for at være med til at udvikle byer med særlig fokus på historik, etnicitet, bymidtekultur, transportmønstre og kommercielle aktiviteter.

”Skabelsen af et citycenter kræver særlige overvejelser, såsom at etablere gode forbindelser med de eksisterende gader for at sikre et problemfrit flow for fodgængere og shoppere. Med VIVA i Odense har vi en ideel beliggenhed i forhold til at skabe et nyt vartegn og en ny destination for enden af ​​Kongensgade, som allerede er et kraftfuldt handelsområde og så ved siden af ​​togstationen, hvor vi har mulighed for at skabe nye indtryk for folk, der ankommer til byen,” siger arkitekt Mike Wilson-MacCormack fra Benoy.

Ifølge ham skal det nye citycenter fungere som kommercielt anker for det eksisterende handelsliv i Odenses bymidte og udgøre en ’port’ til gågaden, når man ankommer med tog, bus eller bil. Det skal være et levende og interessant ’urbant’ miljø, hvor bygningerne skal tale sit eget arkitektoniske sprog.

Åbner sig mod byen

Resultatet af Benoys arbejde med Viva Odense blev præsenteret ved kick-off arrangementet den 8. marts. Her kunne det afsløres, at centret på smukkeste vis vil åbne sig mod byens traditionelle forretningsgader med torvepladser og mødesteder, der kommer til at fungere som nye spændende arkitektoniske elementer af bymæssig karakter. Det urbane streetscape føres ind i citycentret i form af et transparent gaderum. Via det store glastag bydes dagslyset indenfor og medfører en let og indbydende atmosfære, der fremhæver det internationale designsprog med organiske former i de bedste materialer. På turen videre gennem Viva Odense vil shoppingoplevelsen skifte fra zone til zone på en langt mere konsekvent måde end tidligere set.

”En anden unik del af historien om tilblivelsen af VIVA handler om en omhyggelig planlægning af de zoner, hvor detailhandlerne samles i grupper. Her vil ikke-kommercielle aktiviteter og fantasifuld indretning sammen få den besøgende til at opleve en helhed via visuelle og andre sensoriske oplevelser,” siger Mike MacCormack og tilføjer, at ”vi i Benoy er meget glade for at være involveret i tilblivelsen af dette enestående tilbud til Odense, hvor vi sammen med Steen & Strøm har udfoldet vores bedste tanker og ideer for at skabe, hvad vi tror vil blive en fantastisk tilføjelse til byen.”

Endnu mere liv i VIVA

Posted den 27. March 2013

Der har længe været mangel på ungdomsboliger i Odense city, men når VIVA åbner, vil 118 unge kunne flytte ind i lejligheder, der er placeret oven på VIVA i højhuset. Ungdomsboligerne laves i samarbejde med boligforeningen OAB, der allerede driver … Continue reading

Grand Opening 2017

Posted den 22. February 2013

Steen & Strøm oplever, at detailhandlen i deres etableringsstrategier bruger mere tid i beslutningsprocesserne end tidligere. I denne proces er der oplevet et ekstremt højt engagement fra lejere, som påvirker hele husets udformning og også tidsplanen for projektering osv.  Vi … Continue reading

Spændende ankerlejere

Posted den 16. January 2013

I nogle af clustrene er de store ankerbutikker allerede på plads. Og ift. resten er der seriøse dialoger i gang. Desuden er vi i Steen & Strøm kommet langt i kontrakt-forhandlingerne med flere af de mellemstore lejere og inden for … Continue reading

VIVA vinder respekt i branchen

Posted den 5. January 2013

Viva er nu så langt fremme udlejningsmæssigt, at mange lejere har tilkendegivet deres tydelige interesse og flere har underskrevet lejekontrakter. Gennem kontakt med markedet har vi i Steen & Strøm fået vished om, at det produkt, vi har udviklet, vil … Continue reading