Her får kunderne noget ekstra

VIVA Odense bygger på en hidtil uset kommerciel styrke. Blandt andet i kraft en utraditionel og spændende indretning i såkaldte clustre, zoner og streetscapes.

Som udgangspunkt for arbejdet med VIVA Odense ønskede Steen & Strøm at give kunderne noget mere, sådan at de ikke alene får fornemmelsen af at være på shoppetur, men også ude for at få en oplevelse.

”Det er ikke, fordi vi opfinder shoppingcentret på ny, men vi arbejder konceptuelt i en utraditionel retning for at tilføre det ekstra til centret, som gør det helt unikt i forhold til, hvad vi tidligere har set,” siger Karen Nielsen, udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark.

Visionen for det nye center bygger således på tre grundsten, der samlet set fornyer dansk detailhandel og ikke mindst shoppingcenter-oplevelsen. De tre grundsten kaldes clustre, zoner og streetscapes.

Således er centerkonceptet blandt andet bygget op omkring et tankesæt, som indebærer, at butikker, der sortimentsmæssigt hører sammen, vil være placeret i samme område – eller zone – i centret. Dette tematiske fokus i fordelingen af butikker vil også kunne ses i de forskellige områders karakter og miljømæssige opbygning.

VIVA kommer til at rumme seks clustre. Et for hvert af områderne: Fashion, Living, Sport, Media, Kids og Food. En eller flere markante ankerlejere tegner indholdet af hver af de seks clustre. Der vil blive tale om institutioner i dansk detailhandel og foretrukne destinationer for vores gæster. Omkring ankerlejerne placeres toneangivende butikker, som med deres store erfaring lægger det brede fundament. Endelig suppleres butiksmikset med nye og upcoming koncepter.

”Med denne indretning får vi skabt seks stærke, strømlinede områder, der tilgodeser den moderne forbrugers ønsker og forstærker den kommercielle attraktion gennem en tydelig og overbevisende synliggørelse af udvalg. Kombinationen af de tre grundsten vil redefinere moderne shopping og samtidig sikre VIVA Odense en markant og toneangivende position i regionen,” siger Karen Nielsen.

Hvert cluster etableres i en zone, hvor design og oplevelser understreger den merkantile historie. Det er blandt andet i miljøet omkring butikkerne, at centret på denne måde løftes til en helstøbt og gennemtænkt oplevelse. Med streetscapes bliver VIVA et mødested i pagt med sine omgivelser og tager ansvar for sin placering midt i byens hjerte ved at have en åben struktur med gaderum, pladser og torve. Udadtil er det med til at øge byens tiltrækningskraft over for omverdenen og indadtil at bringe en spændende byfornyelse med sig.

Et særlig innovativt tiltag i VIVA Odense bliver ’Powder Room’. Et unikt univers kun for kvinder med 14-16 udvalgte butikker inden for fashion og livsstil samt mødested, café, luksus og forkælelse. Miljøet, der definerer og binder området sammen, er såvel åbent og transparent som lyst og organisk, men også feminint og intimt med en udpræget venindeagtig atmosfære.

Endnu mere liv i VIVA

Posted den 27. March 2013

Der har længe været mangel på ungdomsboliger i Odense city, men når VIVA åbner, vil 118 unge kunne flytte ind i lejligheder, der er placeret oven på VIVA i højhuset. Ungdomsboligerne laves i samarbejde med boligforeningen OAB, der allerede driver … Continue reading

Grand Opening 2017

Posted den 22. February 2013

Steen & Strøm oplever, at detailhandlen i deres etableringsstrategier bruger mere tid i beslutningsprocesserne end tidligere. I denne proces er der oplevet et ekstremt højt engagement fra lejere, som påvirker hele husets udformning og også tidsplanen for projektering osv.  Vi … Continue reading

Spændende ankerlejere

Posted den 16. January 2013

I nogle af clustrene er de store ankerbutikker allerede på plads. Og ift. resten er der seriøse dialoger i gang. Desuden er vi i Steen & Strøm kommet langt i kontrakt-forhandlingerne med flere af de mellemstore lejere og inden for … Continue reading

VIVA vinder respekt i branchen

Posted den 5. January 2013

Viva er nu så langt fremme udlejningsmæssigt, at mange lejere har tilkendegivet deres tydelige interesse og flere har underskrevet lejekontrakter. Gennem kontakt med markedet har vi i Steen & Strøm fået vished om, at det produkt, vi har udviklet, vil … Continue reading